Biểu tượng công ty
Trang chủ | Tuyển dụng | Sitemap | FAQs |  English
 
 
Đảng Ủy

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
NHIỆM KỲ 2010 - 2015 
 
1. Ông   :   Vũ Minh Đức                       Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
2. Ông   :   Hoàng Văn Châu               Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy
3. Ông   :   Trần Việt Cường                 Chức vụ: Đảng ủy viên
4. Ông   :   Lã Đức Thọ                         Chức vụ: Đảng ủy viên
5. Bà      :   Phạm Thị Huê                     Chức vụ: Đảng ủy viên
6. Ông   :   Nguyễn Quang Tuấn          Chức vụ: Đảng ủy viên - Trưởng ban kiểm tra
7. Ông   :   Lê Hồng Hà                        Chức vụ: Đảng ủy viên
 
 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2014
 
1. Bà  :   Phạm Thị Huê                Chức vụ: Chủ tịch
2. Ông:   Nguyễn Quang Tuấn     Chức vụ: Phó chủ tịch
3. Ông:   Kiều Thanh Thủy            Chức vụ:  Uỷ viên
4. Ông:   Nguyễn Thu Hương         Chức vụ: Uỷ viên
5. Bà  :   Phạm Phương Nam            Chức vụ: Uỷ viên 
6. Bà :    Lê Tiến Dương                Chức vụ: Uỷ viên 
7. Ông:   Nguyễn Quốc Tiến          Chức vụ: Uỷ viên 
 
 
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN
 
1. Đ/c   :   Lê Hồng Hà                     Chức vụ: Bí thư
2. Đ/c   :   Nguyễn Hải Hoàn          Chức vụ: Phó bí thư
3. Đ/c   :   Trần Quang Hưng            Chức vụ: Uỷ viên
4. Đ/c   :   Đỗ Thế Anh                        Chức vụ: Uỷ viên
5. Đ/c   :   Nguyễn Thị Nhung             Chức vụ: Uỷ viên
6. Đ/c   :   Nguyễn Thanh Hoa       Chức vụ: Uỷ viên
7. Đ/c   :   Đỗ Mạnh Hùng         Chức vụ: Uỷ viên
 
 
 
 

 

 
 
Dự án mới
 
ĐVT: tr.đ/lượng
 
 
 
 
 
 
 
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 

Nhận thầu thi công xây lắp các công trình gồm:

 

   THƯ VIỆN ẢNH
Thư viện ảnh
   VIDEO CLIP
Video clip
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tầng 7, số 72T đường Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel:(84-4)3766 4651 / 3834 7590 / Fax:(84-4)37 669 863
 
Visitor:  111885
Online:  13