Biểu tượng công ty
Trang chủ | Tuyển dụng | Sitemap | FAQs |  English
 
 

Công ty phấn đấu để luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty coi chất lượng là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

  • Để luôn đạt được chất lượng tốt và ổn định, Công ty cam kết thực hiện những nguyên tắc sau:
  • Tìm hiểu kỹ về các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
  • Thường xuyên phổ biến cho CBCNV để mọi người luôn hiểu rằng: Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển và sự hưng thịnh của Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật xây dựng.  Mọi cán bộ, công nhân, nhân viên phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Tiến hành đổi mới thường xuyên công tác quản lý, duy trì hiệu lực Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với sự tham gia của toàn bộ bộ máy và từng CBCNV của Công ty.
  • Tuân thủ nghiêm túc các quy định về chất lượng của cơ quan quản lý Nhà nước và mọi yêu cầu về chất lượng của khách hàng.
  • Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật  và công nhân.

Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật xây dựng trân trọng tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng và coi đó là sự trợ giúp quý báu để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm do Công ty thực hiện.

 
 
Dự án mới
 
ĐVT: tr.đ/lượng
 
 
 
 
 
 
 
 
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 

Nhận thầu thi công xây lắp các công trình gồm:

 

   THƯ VIỆN ẢNH
Thư viện ảnh
   VIDEO CLIP
Video clip
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tầng 7, số 72T đường Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel:(84-4)3766 4651 / 3834 7590 / Fax:(84-4)37 669 863
 
Visitor:  111885
Online:  10